Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kościelec

O instytucji

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu został utworzony 01 marca 1990 r. na mocy Uchwały Nr XI/38/90 Gminnej  Rady  Narodowej w Kościelcu z dnia 28 lutego 1990 roku i Zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Gminy Kościelec z dnia 1 marca 1990 roku.

          Powołany Ośrodek przejął zadania realizowane do tego czasu przez Działy Służb Społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej i zadania Urzędu Gminy realizowane przez stanowisko pracy ds. zdrowia i opieki społecznej.

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu jest jednostką organizacyjną Gminy Kościelec powołaną do realizacji zadań własnych, własnych obowiązkowych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

          Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu realizuje zadania w zakresie:

 • pomocy państwa w zakresie dożywiania
 • Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • dodatków mieszkaniowych
 • dodatków energetycznych
 • świadczeń rodzinnych
 • zasiłków dla opiekunów
 • funduszu alimentacyjnego
 • dodatku osłonowego
 • wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem''
 • Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
 • Wielkopolskiej Karty Rodziny
 • Karty Dużej Rodziny Gminy Kościelec
 • Karty Seniora Gminy Kościelec        

         Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kościelec  Nr XIX/123/16 z dnia 25.05.2016 roku oraz aktów prawnych wydanych przez Radę Gminy w Kościelcu, Wójta Gminy Kościelec i Kierownika Ośrodka.

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

GMINA KOŚCIELEC

Emp@tia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

OBYWATEL.GOV.PL

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Portal Pomocy Społecznej

PFRON