Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kościelec

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Znalezione obrazy dla zapytania Przemoc

PRZEMOC W RODZINIE zwana także potocznie przemocą domową, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218).

OFIARA PRZEMOCY – osoba doznająca przemocy w rodzinie.

SPRAWCA PRZEMOCY – osoba stosująca przemoc.

ŚWIADEK PRZEMOCY – osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestniczy w sytuacji występowania przemocy – widzi, słyszy lub wie czy podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do przemocy.

 

RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE

 

Przemoc fizyczna wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.

Przemoc psychiczna prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, stosowanie gróźb, szantażowanie.

Przemoc seksualna wmuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanie pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienia podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

Zaniedbanie ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

 

MITY I STEREOTYPY NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE

I. Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien się wtrącaćprzemoc, wykorzystywanie, bicie, gwałcenie, okradanie bliskich jest przestępstwem ściganym przez prawo, tak samo groźnym jak przemoc wobec obcych; fakt zawarcia małżeństwa czy mieszkania pod jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwalającej na krzywdzenie innych.

II. Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznegoprzemoc domowa występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej.

III. Przemoc ma miejsce wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiaryprzemoc występuje w różnych formach, są to nie tylko działania pozostawiające siniaki, złamania czy oparzenia, lecz także poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie.

IV. Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużyłnikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie bez względu na to, co zrobił czy powiedział.

V. Nikt nie powinien interweniować w sprawach rodzinnychprzemoc domowa nie jest „sprawą rodzinną”, lecz przestępstwem ściganym przez prawo.

VI. Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemocofiary zawsze próbują się bronić, ich działania są jednak mało skuteczne.

VII. To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzyprzemoc w rodzinie rzadko pojawia się tylko raz; jeżeli nie zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy, przemoc się powtarza.

VIII. Gdyby sytuacja była taka okropna, ofiara odeszłaby od sprawcyprzemoc doznawana od bliskiego człowieka jest rzeczą naprawdę straszną, ofiary rzeczywiście cierpią, a to, że nie odchodzą, wynika zwykle z ich zależności od sprawcy.

IX. Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol picie alkoholu, chociaż towarzyszy przemocy często, jednak bynajmniej nie zawsze.

X. Gwałt w małżeństwie nie istniejew rozumieniu prawa gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub do wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp (art. 197 k.k.); i nie ma takiego przepisu, że nie dotyczy to bliskich napastnika.

XI. Osoby stosujące przemoc wobec bliskich są chore psychicznie nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobami psychicznymi; przemoc to demonstracja siły i chęć przejęcia całkowitej kontroli władzy nad drugą osobą.

 

PAMIĘTAJ !!!

Przemoc raz zastosowana powtarza się. Dzieci wychowywane w środowisku pełnym napięć, konfliktów i agresji albo odtwarzają te zachowania albo przyjmują role ofiary i stają się podatne na urazy w przyszłości.

Dzieci potrzebują oparcia i spokoju !!!

Z pomocą innych możesz sprawić, aby życie Twoje i Twoich dzieci wyglądało normalnie. Dzieci odniosą o wiele większy pożytek z Twojej siły życiowej i możliwości podejmowania decyzji niż faktu przebywania w domu, gdzie byłaś/byłeś bity i poniżana/y.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo !

Podjęcie decyzji o opuszczeniu domu lub czasowym odejściu ze związku, w którym ma miejsce przemoc może być trudne. Potrzeba czasu, abyś poczuł/ła się gotowy/a. Skontaktuj się z odpowiednią instytucją, np. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Szkołą, Policją – ktoś stamtąd może Ci pomóc ułożyć bezpieczny plan.

Jeśli jesteś gotowy/a by odejść:

Spakuj torbę, wcześniej zostaw ją u kogoś zaufanego; zabierz gotówkę, karty kredytowe, zapasowe ubrania, weź dla dzieci ulubioną zabawkę.

Nie zapomnij o ważnych dokumentach !!!

Koniecznie zabierz: dowód tożsamości, prawo jazdy, metrykę urodzenia swoją i dzieci, odpis aktu małżeństwa, książeczkę ubezpieczeniową, akt własności lub najmu twojego domu lub mieszkania, książeczkę czekową, kartę do bankomatu, gotówkę, wszystkie ważne dokumenty.

 

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kościelec:

Telefon całodobowy 603 16 16 11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu:

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów codziennie  pon. 8.00 16.00, wt. - pt. w godz. 7.30 - 15.30, tel: 63 26 10 343

Komenda Powiatowa Policji w Kole Tel. 63 2618200, 63 2618211;

Rewir Dzielnicowych w Kościelcu: Tel. 63 27 16 377

Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Tel. 801 – 120 – 002

Policja tel. 997 / Straż Pożarna tel. 998  / Pogotowie tel. 999

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

GMINA KOŚCIELEC

Emp@tia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

OBYWATEL.GOV.PL

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Portal Pomocy Społecznej

PFRON