Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kościelec

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Od marca wyższe emerytury i renty

Utworzono dnia 28.02.2024

 

 

 

 

 

Od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 12,12 procenta.

 

Więcej informacji w załącznikach.

 

czytaj dalej na temat: Od marca wyższe emerytury i renty

Przemoc wobec osób starszych - konferencja w Biurze RPO - 15 marca 2024 r.

Utworzono dnia 26.02.2024

15 marca 2024 r. w godz. 12:00 – 14:00 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Przemoc wobec osób starszych”. Konferencja będzie transmitowana w Internecie, a uczestnictwo w niej będzie możliwe w formie spotkań lokalnych.

Organizatorem konferencji jest Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Osoby zainteresowane osobistym uczestnictwem w konferencji lub zgłoszeniem ...

czytaj dalej na temat: Przemoc wobec osób starszych - konferencja w Biurze RPO - 15 marca 2024 r.

DODATEK OSŁONOWY

Utworzono dnia 05.02.2024

Wniosek o dodatek osłonowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościelcu do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Celem dodatku osłonowego jest zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Jest  to  pomoc  jednorazowa  dla  osób  o  najniższych  dochodach  przysługująca za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
  • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np.: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza ...

czytaj dalej na temat: DODATEK OSŁONOWY

Rodzina 800+ – nowy nabór wniosków

Utworzono dnia 02.02.2024

Od 1 lutego, ruszył nabór wniosków na kolejny okres świadczeniowy w ramach prpgramu Rodzina 800+.

Wypłata do w/w wniosków nastąpi od 1 czerwca 2024 r.

Należy pamięć, że tak jak w latach ubiegłych wnioski można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:
• Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
• Platformę PUE ZUS
• aplikację mobilną mZUS
• bankowość  elektroniczną

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-800-1-lutego-rusza-nabor-wnioskow-na-nowy-okres-swiadczeniowy

czytaj dalej na temat: Rodzina 800+ – nowy nabór wniosków

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2024

Utworzono dnia 05.01.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu ul. Turecka 7/3, 62 – 604 Kościelec zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w trybie Zapytania Ofertowego dotyczącego ceny jednej roboczogodziny ( 60 minut) świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez osobę ze specjalistycznym przygotowaniem specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kościelec  na rok 2024.

Więcej informacji pod linkiem: https://gopskoscielec.pl/bip/zapytania-ofertowe/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-specjalistycznych-uslug-opiekunczych-w-roku-2024

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2024

Świadczenie wspierające - informacja

Utworzono dnia 05.01.2024

Ważna jest kolejność składania dokumentów o świadczenie wspierające.

Nie masz jeszcze decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), wstrzymaj się ze złożeniem wniosku do ZUS-u o świadczenie wspierające. Bez decyzji WZON-u, ZUS zgodnie z przepisem pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia.

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do osób z niepełnosprawnościami, które ...

czytaj dalej na temat: Świadczenie wspierające - informacja

Zmiana wysokości zasiłku stałego

Utworzono dnia 06.12.2023

          Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693).

Zakłada ona m.in. zmianę dotychczasowej wysokości zasiłku stałego. Teraz będzie on ustalany ...

czytaj dalej na temat: Zmiana wysokości zasiłku stałego

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Utworzono dnia 06.12.2023

Gmina Kościelec w roku 2023   w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2012-2027 Podprogram 2023  - otrzyma do bezpłatnego przekazania osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej artykuły żywnościowe pierwszej potrzeby.
          Pomocą żywnościową w ramach FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których  dochód ...

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Zima 2023/2024

Utworzono dnia 27.10.2023

          Z każdym dniem, coraz krótszym i chłodniejszym, zbliżamy się nieuchronnie do okresu zimowego 2023/2024. Sezon zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.
         W związku z powyższym zwracamy się z prośbą w zakresie działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na trudną sytuację mieszkańców, którzy są narażeni na ...

czytaj dalej na temat: Zima 2023/2024

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

GMINA KOŚCIELEC

Emp@tia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

OBYWATEL.GOV.PL

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Portal Pomocy Społecznej

PFRON